Fordele og ulemper ved fjernarbejde for virksomheder

Johanne Røngård Kolmitz Rasmussen
Advisor

Efter Covid-19-pandemien har arbejdsmetoder gennemgået betydelige ændringer. Antallet af medarbejdere, der arbejder remote på deltid eller fuldtid, er fordoblet, hvilket har resulteret i et helt nyt arbejdsliv for mange.

For arbejdsgivere kan det være udfordrende at navigere i fordelene og ulemperne ved fjernarbejde. Uden kendskab til disse aspekter kan det være vanskeligt at fastlægge retningslinjer for fjernarbejde eller træffe beslutninger om, hvorvidt det overhovedet skal tillades. En fornuftig tilgang er at gøre fjernarbejde frivilligt og kun pålægge det i nødsituationer som under Covid-19-krisen.

Hvad med trivsel?

En af mange, men måske den mest væsentlige fordel for arbejdsgivere ved fjernarbejde er tilfredse medarbejdere med højere motivation og større arbejdsglæde. Dette udledes af større tillid fra arbejdspladsen til den enkelte medarbejder og større fleksibilitet, som er med til at øge effektiviteten.

Selvom fjernarbejde kan gøre medarbejdere gladere for deres job, betyder det også, at medarbejderen kan savne den daglige snak på kontoret, få mindre tid med kollegaerne og have færre chancer for at møde kunder ansigt til ansigt under møder. Alt dette kan påvirke det sociale sammenhold og trivsel negativt. Men det er vigtigt at sige, at fjernarbejde også kan have den omvendte effekt. Det kan øge produktiviteten og hjælpe større koncentration. Medarbejderen vil altså have lettere ved at være helt fokuseret på arbejdet, hvilket igen kan gøre os mere effektive og glade for det, vi laver.

Tiltræk flere talenter

En tydelig fordel ved fjernarbejde er muligheden for at udvide din rekrutteringsradius og tiltrække kandidater fra forskellige geografiske områder uden bekymringer om fysisk placering. I dag leder særligt nyere kandidater efter remote-stillinger, så for at tiltrække den største kandidatpool vil det derfor være en god idé at inkludere, hvorvidt fjernarbejde er muligt i jeres jobannoncer.

Når du som arbejdsgiver benytter dig af Candeno, har du muligheden for at specificere arbejdsstedet for hver stilling; det kan være enten lokalt, fjernarbejde eller en hybridmodel. Denne fleksibilitet i stillingsopslagene skaber potentiale for at opbygge en virtuel arbejdsstyrke, hvilket igen kan øge attraktiviteten for et bredere spektrum af kandidater. Gennem brugen af Candeno kan du som rekrutterende arbejdsgiver udnytte muligheden for at tiltrække talent uden begrænsninger af geografiske barrierer og dermed styrke din rekrutteringsindsats.

Hvad kan jeg gøre som leder?

Som leder kræver det viden og dygtighed at lede på distancen. Det kan være udfordrende at navigere præcist i, hvordan man håndterer fjernarbejde og samtidig sikre den enkelte medarbejder, mens man bevarer en fælles forståelse af virksomhedens værdier og kerneopgaver. Det er afgørende at opretholde både det faglige og sociale fællesskab og være sikker på, at der ikke går noget "lost in translation".

Disse udfordringer og ulemper ved fjernarbejde illustrerer behovet for at forbedre færdigheder inden for ledelse af fjernarbejde. Et tip til at opnå dette er at etablere klare aftaler om, hvem der kan arbejde hjemmefra, hvilke opgaver der kan udføres ved fjernarbejde, og at afstemme forventninger med forskellige medarbejdere. Ved at gøre dette er begge parter informerede, og den enkelte medarbejder kan føle sig tryg i det arbejde, de skal udføre.

Rekruttering gjort nemmere

Strømlin dine ansættelser med Candenos platform.

4.5/5 Rating
Ingen kreditkort nødvendig