Ansæt på personlighed: Brug af personlighedstest i ansættelsen

Mads Damgaard
Advisor

Personlige kompetencer, bløde kompetencer, sociale ressourcer, soft skills kært barn har mange navne. Fælles for alle begreberne er, at de alle er begyndt at poppe op i stigende grad, når det kommer til effektiv rekruttering.

Flere og flere virksomheder er begyndt at få øjnene op for vigtigheden I at hyre, ikke bare kompetente, men også kompatible kolleger.

Du har måske ført hørt nogen sige, at man “Man hyrer på faglighed og fyrer på personlighed”. Ved at inddrage personlighed som en faktor i rekrutteringsprocessen kan man i højere grad sikre sig kandidater, der passer bedst muligt ind i jeres virksomhed. Desværre er der stadig mange virksomheder, der begynder at fokusere på personlige kompetencer for sent i processen.

Nogle af de vigtigste aspekter, når det kommer til at få succes i en stilling, relaterer sig til de personlige kompetencer. Er medarbejderen i stand til at være, konstruktiv, nytænkende, proaktiv?

Der findes et hav af forskellige typer personlighedstests, der hver har styrker og ssvagheder. I det følgene kommer vi kort til at gennemgå et par af de muligheder, der er.

Disc-modellen

I DISC-profiler præsenteres profiler ud fra fire forskellige aspekter: Dominance, Influence, Steadiness og Competence. Ud fra vægtningen af disse forskellige faktorer kan man komme med kvalificerede bud, på hvordan profilen reagerer på sine omgivelser, heriblandt samarbejdsevne og konflikthåndtering. DISC modellen bliver ofte brugt på arbejdspladser i forbindelse med kompatibilitet i teamsammensætning.

NEO Personality Inventory (NEO-PI)

Et mere omfattende bud på en personlighedstest er NEO-PI. Her vurderes kandidaterne i fem forskellige overordnede kategorier på baggrund af 240 spørgsmål. De fem forskellige kategorier er: Åbenhed, Samvittighedsfuldhed, Ekstroversion, Venlighed og Neuroticisme.

I anvendelsen af NEO-PI i rekrutteringsprocessen skal man være opmærksom på at man risikerer at fejltolke dataene, hvis man ikke involverer kompetent og certificeret arbejdskraft i processen. Derfor kan denne løsning resultere i betydelige omkostninger.

Praice

En nyere løsning er at bruge Praice i forbindelse med rekrutteringen. Værktøjet kan hurtigt vurdere kandidater ud fra deres soft skills. Kandidaterne bliver vurderet ud fra 6 adfærdstyper: Udviklende, Inkluderende, Tolerant, Fokuseret, Vurderende, Organiseret. Kandidaten finder ud af at italesætte deres personlige kompetencer, og finder samtidig ud af hvor de kan opleve udfordringer ud fra deres persontype

Hos Candeno har vi valgt at arbejde sammen med Praice. Derfor kan alle brugere få et overblik over deres soft skills. Som virksomhed kan man gennem Candeno derfor tage højde for ansøgernes personlige kompetencer allerede i screeningfasen.

Med Praice-integrationen har vi prioriteret et let brugerflow, hvor den jobsøgende hurtigt kan komme i gang med at få et overblik over sine personlige kompetencer. Samtidig kan de, ved hjælp af den ekspertise, som Praice tilbyder, få en præsentation af forskellige styrker forbundet med deres personlighedstype.

Rekruttering gjort nemmere

Strømlin dine ansættelser med Candenos platform.

4.5/5 Rating
Ingen kreditkort nødvendig